ຂໍ້ຕົກລົງ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບນະພາບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ ເລກທີ 2323, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2020.
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເລກໝາຍໂທລະສັບ ສະບັບເລກທີ 530/ປທສ.
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານອິນເຕີເນັດ ISP 3972 13.12.19 ນຳໃຊ້ແທນ 2530
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ພິເສດ 3 ແລະ 4 ຕົວເລກ 565ປທສ ວັນທີ 4,2,2020
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການອະນູຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ 2689
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອຸປະກອນໄອຊີທີ 3201
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕັ້ງ ສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ 209
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ 221
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 019/ປທສ

 

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ